Wat is ‘industrie 4.0’ en hoe past u het toe?

Het is een ruim begrip, waarbinnen zich tal van ideeën ontwikkelen en oplossingen uiteenlopend zijn. De vierde industriële revolutie is er eentje om verder over na te denken.

Wat is industrie 4.0?

Industrie 4.0, Smart Industrie of Smart Manufacturing … het verwijst allemaal naar de (toenemende) digitalisering en het automatiseren van de industrie en haar productieprocessen. Uitgangspunt is om het productieproces vlotter te laten verlopen door data efficiënt aan te wenden en verschillende productiesystemen te laten samenwerken. Daarin speelt IoT een cruciale rol.

Het Internet of Things zorgt er immers voor dat systemen digitaal met elkaar communiceren. Denk aan een smartphone waarmee u het licht in huis aanknipt wanneer u de straat inrijdt. De garagepoort die op hetzelfde moment opengaat. Of aan tal van andere, vaak heel snel ingeburgerde vanzelfsprekendheden die nog niet zo heel lang geleden onmogelijk leken. Ook industrie 4.0 – hetzelfde principe, maar binnen een productiecontext – is aan een stevige opmars bezig. De wereld verandert, de productiesystemen passen zich aan en de vraag naar productie op maat groeit. Klanten verwachten dat u zich aanpast. Klanten verwachten méér.

De kenmerken van industrie 4.0

U herkent industrie 4.0 aan een aantal basisprincipes. Die vinden hun weg doorheen het hele productieproces, of een stuk daarvan.

 • Automatisering gebeurt met behulp van software oplossingen
 • Robotisering via machines die (semi)autonoom handelingen uitvoeren en beslissingen nemen
 • Gebruik van nieuwe technologieën zoals Big data, AR, IoT en Cloud
 • Er ontstaat een brug tussen de fysieke wereld en de digitale wereld
 • De focus ligt op slimmere machines
 • Op snellere productieprocessen
 • Gepersonaliseerde producten zijn het resultaat
 • Betere modellen en controlesystemen vinden ingang
 • De capaciteit van productiebedrijven gaat omhoog
 • Er zijn minder menselijke handelingen nodig, en dus minder potentiële fouten

Het gaat over een volledige digitalisering van de industrie. Het mag niet verwonderen dat deze evolutie dus ‘de slimme industrie’ of de vierde industriële revolutie wordt genoemd.

Industrie 4.0 binnen de maakindustrie

De term ‘industrie 4.0’ wordt vooral gelinkt aan de maakindustrie, die razendsnel evolueert. In die ‘competitie’ is het ontzettend belangrijk de concurrentie een stapje voor te blijven. Een succesvolle combinatie van software, data en hardware is in deze sector een absolute must.

Toepassingen van industrie 4.0

De vierde industriële revolutie speelt zich af op verschillende terreinen, via diverse toepassingen:

Augmented Reality

 • Orderpicking van bepaalde artikelen en automatisch (laten) klaarzetten, is perfect mogelijk met industrie 4.0.
 • Werknemers krijgen realtime-informatie waardoor werkprocedures aanzienlijk vlotter verlopen.
 • Het beschikbaar stellen van instructies rond reparaties vermindert de workload. Dit verhoogt de first-time-fix-rate (FTFR), maar zorgt er ook voor dat meer medewerkers een specifieke klus kunnen uitvoeren.

3D-printen

 • Prototypes maken en produceren.
 • Productie van maatwerkproducten.

Internet of Things

 • Mens en machine werken nauw samen. Verschillende apparaten slagen erin om beter met elkaar te communiceren.
 • Machines weten welke productiestappen er precies moeten worden uitgevoerd in bepaalde situaties.
 • Realtime reacties besparen tijd en geld.

Integratie van systemen

 • Er ontstaat een betere samenwerking tussen de verschillende afdelingen binnen eenzelfde organisatie.
 • Er worden universele gegevensnetwerken ontwikkeld, waardoor bedrijven of units onderling beter kunnen samenwerken.

Simulatie

 • Machines kunnen al getest worden voordat de productie begint. Hierdoor verliest u minder tijd en verbetert u de kwaliteit.
 • Snelle testen binnen een virtuele wereld maken een snellere innovatie mogelijk.

Robots

 • Heel wat sectoren maken gebruik van robots die complexe opdrachten uitvoeren.
 • Robots worden steeds autonomer, flexibeler en slimmer.
 • Een betere samenwerking tussen machines en mensen.

Big data

 • Een optimalisering van de productiekwaliteit dankzij grondige analyses en voorspellingen.
 • Besparing van energie.
 • Inspelen op markttrends en voorkeuren van klanten.
 • Eventuele defecten sneller opsporen.

Wenst u meer info rond industrie 4.0?

Contacteer ons

Meer over Innoptus?

Een efficiënte aanpak nodig bij het ontwikkelen van uw product?