Digital Thread

Een Digital Thread legt de verbinding tussen de fysieke en de digitale wereld, over de hele levenscyclus van producten. Het zorgt ervoor dat alle partijen over accurate product- en procesdata beschikken. Op het juiste moment en in de juiste context. Hier worden muren gesloopt tussen verschillende afdelingen. Het resultaat is een up-to-date bron van productinformatie.

Een digitale (rode) draad verbindt

Digital Thread is de end-to-end informatiestroom van een product & proces over alle afdelingen heen. Informatie was tot niet zo heel lang geleden vaak alleen beschikbaar voor de afdeling die deze data gecreëerd had. Andere afdelingen creëerden eigen en nieuwe informatie zonder altijd te weten wat er eerder in het proces al beschikbaar was, of wat er verderop in de keten nog van belang zou kunnen zijn.

De Digital Thread verbindt alle informatie en gebeurtenissen met elkaar. U krijgt enerzijds informatie over het digitale product en anderzijds over het fysieke product gedurende de complexe levenscyclus van ontwikkeling en productie tot service. Dankzij Digital Thread blijft de beschikbare informatie niet beperkt tot één afdeling.

Ondersteunende tools:

Datastromen met elkaar verbinden

Gedurende de complete levenscyclus van een product zijn er diverse tools die gebruikt worden:

  • Ontwerp van het digitale product: 3D CAD-data of simulaties.
  • Deze data moet gebruik kunnen maken van elkaar, daarvoor wordt het beheerd in een PLM-systeem.
  • Verderop in de keten waar logistiek belangrijk wordt, is er vaak een ERP-systeem, al dan niet aangevuld met een MES-systeem. Daarbij is het belangrijk om de datastroom met elkaar te verbinden: de Digital Thread.

Case in de kijker

De medewerkers van Innoptus brengen de juiste spirit mee. Op die manier stralen ze positieve energie uit en dat heeft een enorme impact op de mensen van onze organisatie.

Benieuwd welke tools uw bedrijf kunnen ondersteunen?