Connectivity

Connectivity draait rond twee grote pijlers. Enerzijds zijn er de Smart Connected Producten, waarbij we nagaan hoe uw slim product zich in ‘the field’ gedraagt. Anderzijds zorgen wij voor Smart Connected Operations: een slimme productiefaciliteit die ervoor zorgt dat we de stap kunnen maken naar Predictive Maintenance en we meer grip krijgen op hetgeen we kunnen produceren. Connectivity is the way to go!

Samenhang tussen digitale en fysieke wereld

De samensmelting (convergence) van de digitale en fysieke wereld wordt steeds meer zichtbaar. Tot een aantal jaar geleden bestond er een 'harde' scheiding tussen het digitale en fysieke product. Op basis van algemene ervaring, feedback van eindgebruikers, aannames en heel veel testen werd onderzoek gedaan naar het gebruik van het product, inschattingen gemaakt over vervanging van onderdelen en service om de producten naar behoren te laten functioneren. Connectivity oplossingen hebben ervoor gezorgd dat er op ieder moment, realtime-informatie beschikbaar is over het gebruik en de performance van het product. Datageneratie van het fysieke product is nu de juiste voedingsbodem om via het digitale product optimalisaties door te voeren en nieuwe mogelijkheden te onderzoeken.

Connectivity kent veel vormen

  • Ontvang en analyseer realtime data van producten of machines.
  • Simulaties op het digitale product, gebaseerd op data van het fysieke product.
  • Monitor machines om voorspelbaar onderhoud en service te plannen en uit te voeren.
  • Gecontroleerd doorvoeren van product updates.
  • Krijg inzicht in het gebruik van uw product (functies, actief/inactief, meest uitgevoerde handelingen …).
  • Analyseer een probleem op basis van de juiste data en verhoog hiermee uw first-time-fix-rate.

Case in de kijker

De medewerkers van Innoptus brengen de juiste spirit mee. Op die manier stralen ze positieve energie uit en dat heeft een enorme impact op de mensen van onze organisatie.

Een efficiënte aanpak nodig bij het ontwikkelen van uw product?