Digitale Transformatie in de maakindustrie; wat betekent dat concreet?

Industrie 4.0, Smart Industry, Digitale Transformatie, het zijn termen die vaak worden genoemd, je zou zelfs kunnen spreken van een hype. Toch heeft de achterliggende gedachte waarde en deze verdient zeker niet de kwalificatie ‘hype’. Daarnaast is door onderzoek vastgesteld dat te weinig bedrijven in de maakindustrie op dit moment profiteren van de mogelijkheden die Digitale Transformatie biedt.

Een mogelijke oorzaak daarvoor is dat een duidelijk kader ontbreekt; hoe kan Digitale Transformatie worden teruggebracht tot begrijpelijke terminologie en concrete voorbeelden van de waarde die het voor een maakbedrijf kan hebben? Onderstaand leest u een poging daartoe.

Maakbedrijven hebben te maken met drie belangrijke uitdagingen:

 • Kennis en vaardigheden van medewerkers sluiten onvoldoende aan op de behoefte van bedrijven. Er is een hoog verloop door pensionering van ervaren krachten, veel vacatures blijven lang openstaan en er worden steeds hogere eisen gesteld aan de vaardigheden van medewerkers.
 • Producten en werkomgevingen worden steeds complexer. Het bieden van accurate service en onderhoud is uitdagend zonder directe toegang tot de juiste informatie.
 • Klanten worden veeleisender. Problemen moeten direct worden opgelost en er is felle concurrentie vanuit diverse richtingen.

Bedrijven kunnen deze uitdagingen te lijf gaan door zich twee vragen te stellen:

Vraag 1: Hebben mensen in mijn organisatie altijd, overal en op elk type apparaat, op een veilige manier toegang tot de voor hen relevante informatie volgens de laatste stand van zaken? Dit fenomeen wordt ook wel ‘Digital Thread’ genoemd, een digitale ‘draad’ die door het bedrijf loopt en waarop iedereen die daartoe is geautoriseerd kan inpluggen.

Als u één van de volgende stellingen niet bevestigend kunt beantwoorden, is dat nu niet (volledig) het geval:

 • Mijn bedrijfsprocessen bevatten geen handmatige stappen; papieren documenten en tekeningen zijn uitgebannen.
 • Er is geen sprake van silo-automatisering; enkele bedrijfsbrede systemen met centrale dataopslag (in de Cloud) zijn via interfaces met elkaar verbonden.
 • Desktoptools zoals Excel worden niet gebruikt voor bedrijfsbrede toepassingen – of rapportages.
 • Kennis zit niet bij ervaren mensen in het hoofd, maar is vastgelegd in systemen.

Vraag 2: Laat ik met mijn bedrijf geen kansen liggen om het weerbaarder en toekomstbestendiger te maken dan het nu is?

Het antwoord hierop verschilt per bedrijf, maar ik geef een viertal voorbeelden die illustreren welke diversiteit aan mogelijkheden er is.   

 • Als het productportfolio explosief groeit omdat je maatwerk wilt bieden aan klanten, kan het zinvol zijn om na te denken over een Configure to Order aanpak (CtO) waarbij je wel maatwerk biedt, maar binnen gestelde kaders. Denk bijvoorbeeld aan auto-configuratoren waarin een beperkt aantal opties en varianten beschikbaar is. Met deze werkwijze heeft de klant keus, maar blijft het portfolio onder controle wat kwaliteit en snelheid ten goede komt.
 • Binnen een traditionele serviceorganisatie lever je onderhoud op producten die zijn aangekocht door de klant. De winst op diensten en reserveonderdelen bepaalt grotendeels de overall winstgevendheid van de operatie. Deze service business kan toekomstbestendig worden gemaakt door niet langer producten te verkopen, maar ze aan te bieden als dienst (product-as-a-service). Daarna wordt het uiterst interessant om de operationele servicekosten te verlagen, wat in het oude model niet zo is. Dat kan bijvoorbeeld door systemen op afstand te monitoren, het aantal servicebezoeken te beperken en door de klant selfservice te laten doen. Mits goed geïmplementeerd zal dit leiden tot betere service, tegen lagere operationele kosten en een hogere klanttevredenheid.
 • Het trainen van onervaren personeel in het verrichten van complexe handelingen in het productie- of serviceproces legt beslag op schaarse ervaren krachten en leidt vaak tot kwaliteitsproblemen die tegen hoge kosten moeten worden gecorrigeerd. Als dit herkenbaar is, valt het te overwegen om trainingen te ontwikkelen met behulp van Augmented Reality om nieuwe mensen stap voor stap en in hun eigen tempo, te trainen in het verrichten van complexe taken. Hulp van de ervaren medewerker is maar één keer nodig, namelijk bij het vastleggen van de stapsgewijze handelingen per locatie.
 • Bij het ontwikkelen van nieuwe producten of productlijnen is het voor de ontwerpafdeling van belang om feedback te hebben vanuit het veld over de performance en inzet van hun voorgangers. Welke functies worden veel gebruikt en welke niet? Welke componenten leveren veel problemen op, welke onderdelen functioneren stabiel voor lange tijd? Uiteraard komt er enige input binnen via service en support, maar dat kan een vertekend beeld geven. Onderdelen behorend bij functies die niet worden gebruikt, worden als kwalitatief goed aangemerkt terwijl ze in feite enkel kostenverhogend werken. Met behulp van een Digital Twin kan dit complete beeld van producten in het veld worden gecreëerd zodat de ontwerpafdeling, maar ook Sales, Marketing en Service optimaal zijn geïnformeerd over gebruik en performance van de producten. Het optimaliseren van nieuwe producten is één van vele toepassingen van de Digital Twin.   

Hoe verder?

Hopelijk geeft het bovenstaande beter inzicht in wat Digitale Transformatie behelst en waar mogelijk de waarde zit voor een maakbedrijf. Daarmee is niet de vraag beantwoord hoe de stap kan worden gezet van het huidige niveau van automatisering naar het gewenste niveau (Digital Thread). Ook zullen maakbedrijven voor zichzelf moeten bepalen hoe ze meer toekomstbestendig kunnen worden. Wij willen daarover graag met u meedenken en zijn met onze jarenlange ervaring in de maakindustrie in staat om de schaalbare oplossingen neer te zetten waarmee u vooroploopt in digitalisering en u met vertrouwen de toekomst ingaat.

De wereld van smart manufacturing staat niet stil

Blijf als eerste op de hoogte van de komende events, de nieuwste tools en boeiende opleidingen.