Beheer de volledige levenscyclus van uw product, op ieder moment

Dankzij Digital Thread wordt het mogelijk om onze oplossingen – CAD, PLM, AR en IIoT – te combineren en de volledige levenscyclus van uw product te beheren. Een Digital Thread legt immers de verbinding tussen de digitale en de fysieke wereld, over de gehele levenscyclus van producten. Hierdoor beschikken alle partijen over accurate product- en procesdata. Op het juiste moment en in de juiste context. Op die manier worden er muren gesloopt tussen verschillende afdelingen en is er altijd een up-to-date bron aan info beschikbaar.

Van concept tot prototype

Na het initiële conceptidee breekt de zogenaamde researchfase aan, waarin een nieuw product of een nieuwe service vorm en inhoud krijgen. Er ontstaan verschillende iteraties en data biedt op dat moment houvast. Ze laten toe om evoluties te managen en beslissingen te analyseren. Binnen een maand. Binnen een jaar. Wat leidde op een specifiek moment tot een welbepaalde beslissing? En wat net niet? Eén mogelijkheid is een prototype maken en nagaan of voorspellingen werkelijkheid worden. En dan nog eens. En nog eens. 

Wij zijn overtuigd dat er vandaag betere methodes dan een eindeloze reeks prototypes bestaan om concepten te beoordelen of een proces verder op te volgen, en bovendien is er ook zoiets als de ‘single source of truth’.

Single source of truth

Tenzij u na elke wijziging, aanpassing of verbetering elke afdeling en elke belanghebbende samenroept en expliciet inlicht, bent u nooit helemaal zeker dat iedereen het hele proces van a tot z volgt. En zelfs dan … Nochtans is het cruciaal dat alle betrokkenen – ongeacht afdeling, locatie of functie – op elk moment over de noodzakelijke en meest recente info beschikken

Wijzigingsbeheer was lang geleden een kwestie van dat mailtje te versturen. Van die collega even verderop in te lichten. Anno nu is de situatie anders: in die mailbox komt dat mailtje tussen tachtig andere te staan, zakt het tijdens de dag weg in een bodemloze put en dreigt belangrijke info verloren te gaan. 

Bedrijven hebben vandaag nood aan betere, meer directe projectopvolging en de onvermijdelijke wijzigingen die daar eigen aan zijn. Een efficiënt platform – de ‘single source of truth’ – biedt de perfecte oplossing. In die ene centrale bron vindt iedereen alle informatie naast eventuele verwachtingen en bent u zeker van de meest recente stand van zaken. Altijd.

Case in de kijker

Jonathan Palmaers liep al jaren met het idee om de 3D-printer te verbeteren. En dat idee heeft hij nu, samen met Innoptus, concreet uitgewerkt. Het is een innovatief product geworden dat opmerkelijk beter presteert dan de traditionele 3D-printer.
manufacturing

Jonathan Palmaers, Fuse Lab 3D

Wij zoeken graag mee naar de perfecte oplossing