PLM of Product Lifecycle Management

Product Lifecycle Management (PLM) is de systematische aanpak van het beheer van de levenscyclus van een digitaal product. Hierbij wordt het digitale product in elke levensfase zorgvuldig beheerd. Innoptus zorgt ervoor dat het ontwikkel-, productie- of serviceproces in aanzienlijke mate wordt verbeterd. Voor uw bedrijf kan deze procesoptimalisatie zich vertalen in sneller nieuwe producten of innovaties op de markt te brengen, goedkoper te kunnen ontwikkelen en leveren of simpelweg de kwaliteit van uw product te verbeteren.

Snellere innovatie of nieuwe producten op de markt

Veel bedrijven hebben ontwikkelteams die samenwerken aan de ontwikkeling van een nieuw of verbeterende versie van een product. Dat zijn veelal langer lopende projecten waarbij veel mensen samenwerken, verspreid over meerdere afdelingen, locaties of bedrijven. Gedurende de verschillende stadia van productontwikkeling komen hier nog allerlei documenten en beslismomenten bij kijken. PLM ondersteunt deze ontwikkeling door de mensen te laten samenwerken in één systeem waarin de gehele digitale productdefinitie beschikbaar is en beheerd kan worden.

De implementatie van een PLM-oplossing betekent altijd een aanzienlijke verandering voor de organisatie. Hierbij blijven we focussen op de waarom-vraag zodat we iedere optimalisatie kunnen vertalen naar uw concrete (bedrijfs)doelstelling. Een strak plan met het juiste advies, technische expertise en excellente begeleiding zijn hierbij ontzettend belangrijk.

Ondersteunende tools:

Talrijke toepassingen van PLM

  • Beheer van de digitale productdefinitie: Alle relevante digitale productdata wordt beheerd in uw PLM omgeving. Denk hierbij aan uw technisch productdossier, MCAD data, ECAD data en software.
  • Change Management: PLM zorgt voor een beter beheer bij cruciale veranderingen, over disciplines en afdelingen heen. Van het melden van een probleem/verbetering via impact analyse naar het uitvoeren, goedkeuren en implementeren van de wijziging. Daarbij is het van belang dat de de diverse betrokkenen binnen de organisatie geïnformeerd wordt over de wijziging.
  • BOM Management: Bijna ieder product wordt vanuit verschillende 'brillen' (of structuren) binnen de organisatie bekeken. Hoe werkt een product functioneel, hoe ga ik het product maken, welke serviceonderdelen zijn beschikbaar? PLM zorgt voor een duidelijk inzicht en connectie tussen deze verschillende structuren met alle bijbehorende data en processen.

Enkele andere domeinen waarin PLM een grote rol kan spelen

  • Requirement Management
  • Product Configuratie Beheer
  • Quality Management
  • Project Management

PLM heeft impact op een kortere time-to-market, een betere productkwaliteit en kostenverlaging.