Digital Twin

Digital Twin betekent letterlijk ‘digitale tweeling’. Het is een digitale weergave van een product en de werking ervan. De Digital Twin wordt continu verrijkt door gebruik te maken van realtime gebruiksdata, machine learning en simulaties op basis van gebruiksdata in plaats van aannames. Op die manier kunnen onze klanten op een strategische manier innoveren en nieuwe services aanbieden.

Een digitale tweeling

Een Digital Twin maakt een koppeling tussen de echte wereld en de digitale wereld. Hierdoor krijgt u alle mogelijke informatie in realtime op een correcte en snelle manier tot uw beschikking.

Maar een Digital Twin is actief op verschillende domeinen. De focus kan liggen op het visualiseren van een product, gebruik maken van gebruiksdata en machine learning om te komen tot predictive maintenance of analyses rondom het gebruik van een product of functies, de optimalisatie van een productieproces, enzovoort.

Zo passen we de Digital Twin-techniek toe in veel uiteenlopende use cases om uw product of proces continu te optimaliseren.

Predictive maintenance

Een veel toegepaste en waardevolle use case van een Digital Twin heeft als doel om het onderhoudsschema van een product te veranderen van preventief onderhoud naar voorspellend (predictive) onderhoud. Preventief onderhoud is relatief duur doordat op basis van ervaring en aannames gekozen wordt voor een onderhoudsschema waarbij de verwachting is dat een product of machine niet kapot zal gaan. Dit betekent vaak dat het vervangen van onderdelen of servicebeurten relatief vroeg ingepland wordt. Helaas zal er ook dan nog af en toe sprake zijn van verstoring doordat er abnormaal gedrag plaatsvindt, wat leidt tot een stilstand of storing van het product of machine.

Voorspellend onderhoud zal door het toepassen van een Digital Twin met realtime gebruiksdata, slimme machine learning algoritmen en simulatieoplossingen ervoor zorgen dat het onderhoud altijd plaatsvindt op het moment dat het nodig is (soms dus later of juist eerder dan preventief gepland). Dit zorgt voor lagere kosten en minder stilstand.

Case in de kijker

Jonathan Palmaers liep al jaren met het idee om de 3D-printer te verbeteren. En dat idee heeft hij nu, samen met Innoptus, concreet uitgewerkt. Het is een innovatief product geworden dat opmerkelijk beter presteert dan de traditionele 3D-printer.
manufacturing

Jonathan Palmaers, Fuse Lab 3D

Benieuwd welke tools uw bedrijf kunnen ondersteunen?