Snel en innovatief van concept naar gedetailleerd ontwerp

Bedrijven zijn op zoek naar een totaaloplossing, waarmee meteen van start kan worden gegaan met 3D concepten en naadloos kan overgaan naar gedetailleerd ontwerp.

Product Design Seminarie: wat heeft u gemist?

Bedrijven zijn op zoek naar een totaaloplossing, waarmee meteen van start kan worden gegaan met 3D concepten en naadloos kan overgaan naar gedetailleerd ontwerp. In deze fase van productontwikkeling botsen bedrijven op talrijke uitdagingen;

  • Er wordt veel tijd gespendeerd aan het opnieuw creëren van data doordat het conceptueel ontwerp opnieuw opgebouwd moet worden binnen het detailed design.
  • Het is niet altijd evident om concepten vroegtijdig te testen en om verschillende varianten van het product uit te werken.
  • Er wordt veel tijd gespendeerd aan complexe vormgeving.
  • Het borgen van ontwerpvarianten is niet altijd eenvoudig.

Om aan deze uitdagingen een antwoord te bieden zijn wij overtuigd van de kracht van PTC producten. PTC Creo kan ingezet worden in het volledige design proces, vanaf idee tot afgewerkt product. Via het product design seminarie leggen wij de nadruk op het product van idee tot gedetailleerd product ontwerp. En meer bepaald op PTC Creo freestyle, parametrische ‘surfacing’ en ‘freeform surfacing’.

Freestyle is een methodiek om als het ware digitaal met klei te modeleren, ook vaak ‘Sub-divisional modeling’ genoemd, binnen PTC Creo. Er kan worden gestart met basis vormen, zoals een cilinder, kubus en vlakken, en daarna kan er via een control mesh geduwd en getrokken worden om een gewenste vorm te maken. Er kan ook worden geïntegreerd met alle bestaande “klassieke” solid en surfacing ontwerpmogelijkheden.


Het grote voordeel in conceptfase van Freestyle is de snelheid, waarop veel meer innovatieve ideeën worden uitgewerkt. Bij klassiek parametrische surfacing design moet er steeds goed worden nagedacht over de opbouw, waardoor veel vrijheid wordt weggenomen. Freestyle maakt het mogelijk om zeer snel meerdere ideeën en concepten te maken in een kortere tijdspanne.

Parametrisch surfacing design is volledig gebaseerd op 100% controleerbare en aanpasbare parametrisch gedefinieerde curves en surfaces. Onze ervaring leert dat vele bedrijven nood hebben aan een gecombineerde aanpak van zowel parametrische surfacing als de vrije organische vormgeving van freeform design.

Freeform surfacing, via de PTC Creo Interactive Surfacing Design Extension (ISDX),geeft gebruikers de mogelijkheid om curves en surfaces snel op te bouwen. Dit zonder dat ze zich teveel moeten aantrekken van bijvoorbeeld het wiskundig verloop tussen begin- en eindpunt van een curve zonder in te boeten op de controlevrijheid van uw ontwerp. Freeform surfacing design is een methode, specifiek voor product designers, die zowel mooie organische en correcte vormen willen maken als hun ontwerp gelijktijdig parametrisch willen sturen via het traditionele parametrisch surfacing design.

Een goede mix van freestyle, parametrisch en freeform surfacing design zorgt voor de beste methodiek om uw producten snel en efficiënt te ontwerpen, in om het even welke fase van uw productontwerp.

Een bijkomende tool, die kan worden gebruikt bij productontwerp, is de PTC Creo Design Exploration Extension (DEX). In de markt merken wij dat veel gebruikers verschillende kopieën maken om verschillende ideeën uit te werken, waardoor na enige tijd ‘het bos niet meer door de bomen wordt gezien’. Om dit te vermijden kan er gebruikt worden gemaakt van DEX. Deze extensie maakt het mogelijk om verschillende ideeën snel op uw ontwerpen te testen. Er kunnen verschillende wijzigingen worden aangebracht en er kan nieuwe geometrie worden getekend zonder enige aanpassing aan de originele modellen. De veranderingen werken zowel op part - als assembly niveau. Ook wijzigingen in uw skeleton modellen worden volledig mee geïntegreerd.

Meer over Innoptus?

Geen antwoord gevonden
op uw vraag?

Reken op de expertise en knowhow van ons ervaren team. Onze experts houden wel van een uitdaging. Vertel ons waarmee we u kunnen helpen. Dan gaan we onmiddellijk voor u aan de slag.